Să cunoaștem istoria facultății, reamintindu-ne de unul dintre cei mai reprezentativi profesorii ai noștri: Profesorul Ștefan Mihăilescu. 

 
Întemeietorul învățământului tehnic de echipamente tehnologice pentru construcții, profesorul Ştefan Mihăilescu, împlinește astăzi, 07 mai 2016, 90 de ani ai unei vieți dedicate promovării cunoștințelor tehnologice și formării de specialiști în domeniul mașinilor de construcții.
Fiind o personalitate marcantă, un simbol al învățământului tehnic superior din domeniul ingineriei mecanice, specializarea „Utilaje Tehnologice pentru Construcții”, se bucură de unanima apreciere a specialiștilor din domeniu, marea majoritate a acestora fiind formați și îndrumați în carieră chiar de dumnealui. Câte generaţii de absolvenţi ai facultăţii s-au adăpat de la izvorul cunoaşterii secretelor tehnice şi câţi dintre aceştia au fost marcaţi de impresionanta personalitate a domnului profesor Ştefan Mihăilescu, e greu de apreciat. Ceea ce poate fi sigur, este că profesorul Ştefan Mihăilescu reprezintă istoria învăţământului tehnic superior din domeniul maşinilor de construcţii, pe care l-a condus şi la modernizat, la întemeierea căruia a avut un rol determinant.
Pentru numeroşii colaboratori apropierea de personalitatea marcantă a profesorului Ştefan Mihăilescu a reprezentat nu numai sursa principală a cunoaşterii ci şi modelul de profesionalism, competenţă, corectitudine, consecvenţă, tenacitate, minuţiozitate, spirit novator şi ordonat, ţinută academică, atitudine fermă și corectă.
Spicuiri din biografie:
S-a născut în anul 1926 la Ramnicu Sărat. A urmat cursurile Liceului Militar Iași (1937 – 1945), obținând diploma de bacalaureat în iulie 1945. A absolvit Facultatea de Mecanică din Academia de Arhitectură și Construcții din Sankt Petersburg în 1953 cu diploma de merit, iar în 1966 a obținut titlul de doctor inginer în specialitatea Mașini pentru Construcții.
Activitatea didactică a a desfășurat-o continuu din 15 august 1953 în cadrul Universității Tehnice de Construcții București (fost Institutul de Construcții București până în 1990), unde a îndeplinit următoarele funcții didactice și administrative: șef de lucrări (1953 – 1963), conferențiar universitar (1963 – 1972), profesor universitar (1972 – 1996), profesor universitar consultant (din anul 1996); șef al Catedrei de Mașini de Construcții (1968 – 1976); decan al Facultății de Instalații și Utilaj (1954 – 1959); decan al Facultății de Utilaj Tehnologic (1976 – 1984); membru în Consiliul Profesoral al facultății și în Senatul Universității.
În calitatea de Conducător de doctoranzi în domeniul Inginerie Mecanică, specialitatea Mașini de Construcții, a coordonat din 1969 activitatea a numeroși doctoranzi, dintre care circa 30 au finalizat și susținut tezele, obținând titlul de doctor inginer. A făcut parte și din alte 50 comisii de doctorat la Universitățile de Construcții București, Politehnice București, Petroșani, Iași și la Universitatea Dunărea de Jos din Galați.
A publicat peste 27 tratate, monografii și manuale universitare, cca. 100 articole de specialitate și a participat la elaborarea Lexiconului Tehnic Român.
Activitatea științifică a profesorului Ştefan Mihăilescu s-a axat în principal pe studierea mașinilor de construcții și a proceselor de lucru ale acestora, domeniu în care a obținut rezultate deosebite. A elaborat numeroase contracte de cercetare-proiectare cu diverse intreprinderi de specialitate și a participat la numeroase consfătuiri și simpozioane interne și internaționale.
În paralel cu activitatea din învățământ, a lucrat în diverse institute de cercetare-proiectare (IPFMC, IPCMC, INCERC, CSCAS), unde a realizat mai multe proiecte și lucrări de cercetare în domeniul mașinilor de construcții.
A fost coordonator științific al Secției de utilaje pentru mecanizarea lucrărilor de construcții din INCERC București în perioada 1972 – 1982 și membru în Consiliul tehnico-științific din Ministerul Construcțiilor Industriale și din Ministerul Construcțiilor de Mașini. Este, de asemenea, membru fondator al Asociației Române pentru Tehnologii, Echipamente și Mecanizare în Construcții (AROTEM), precum și în Comitetul de Standardizare C-218 pentru Mașini de Construcții.
Pentru activitatea didactică desfășurată în domeniul învățământului, a primit mai multe diplome de Excelență din partea facultăților de Utilaj Tehnologic și de Instalații. De asemenea, a primit diplome de Excelență din partea Institutului ICECON și a Asociației AROTEM.
Pentru realizările tehnico-științifice obținute în întreaga carieră și pentru contribuția deosebită în formarea și perfecționarea specialiștilor în domeniul mașinilor de construcții, Senatul Universității Tehnice de Construcții București i-a acordat titlul academic de Doctor Honoris Causa în anul 2001.
Fiind în continuare o persoană activă, cu ocazia celei de a 90 – a aniversări să-i urăm domnului profesor univ. dr. ing. D.h.c. Ştefan Mihăilescu, ani mulţi, sănătate, fericire personală şi satisfacţii nelimitate în toate componentele vieţii ce va continua!
LA MULŢI ANI!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *